Các tiện ích để chỉnh sửa và tạo khung ảnh đẹp để build video
14:31 04/06/2015 | 65174
Với các công cụ ảnh giúp bạn ghi chữ lên ảnh , cắt ảnh và tạo khung cho các ảnh để build video đẹp hơn nhé

1. Cắt vùng ảnh và ghi chữ lên ảnh 

 Công cụ cắt ảnh yome : http://pic.yome.vn/xu-ly-anh-online.html 

- Chọn vùng và cắt ảnh cho phù hợp, xoay ảnh , gắn nhãn 

- Ghi chữ lên ảnh  

2. Các khung ảnh đẹp cho ảnh 

Rất nhiều mẫu khung để ghép ảnh cho bạn 

tham khảo tạo đây : http://pic.yome.vn/hieu-ung-khung-anh-ghep-anh-online-4.html

VD: 

 

3. Các Tiện ích viết chữ cực đẹp 

http://pic.yome.vn/hieu-ung-khac-ten-viet-chu-len-anh-5.html

 

Các bạn thử tạo và khám phá nhé 


Cùng chủ đề:

BÀI VIẾT QUAN TÂM
@Yome.vn | Giới thiệu | Liên hệ